Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Elektromaster Oy käsittelee henkilötietoja. Elektromaster käsittelee henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja muu soveltuva kansallinen tietosuojalainsäädäntö.

MINKÄ TARKOITUKSIEN VUOKSI ELEKTROMASTER KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötiedot ovat tietoja, joita voidaan käyttää sinun tunnistamiseesi tai muutoin sinuun liitettäviä tietoja. Yleisesti Elektromaster kerää henkilötiedot suoraan sinulta.

Osana päivittäistä toimintaansa Elektromaster käsittelee henkilötietoja eri tarkoituksiin, joista joitakin kuvataan alla:

  • Voimme käyttää henkilötietoja liiketoimintamme kehittämiseen
  • Suoritamme digitaalista markkinointia, sähköpostimarkkinointia, ja viestintää, räätälöityä markkinointisisältöä ja kohdennettua sosiaalisen median mainontaa potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille. Näitä tarkoituksia varten meidän on kerättävä ja käsiteltävä henkilötietoja.
  • Elektromasterin rekrytointirekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään uusien työntekijöiden palkkaamiseksi.
  • Työntekijätietoja käsitellään Elektromasterin velvollisuuksien täyttämiseksi työnantajana

Kun Elektromaster käsittelee henkilötietoja, käsittely perustuu aina GDPR:n määrittelemiin käsittelyperusteisiin, jotka oikeuttavat henkilötietojen käsittelyn.

KÄYTTÄÄKÖ ELEKTROMASTERIN VERKKOSIVUSTO EVÄSTEITÄ JA MITÄ NE OVAT?

Evästeet ovat pieniä tekstiedostoja, jotka sijoitetaan web-käyttäjän tietokoneelle ja on suunniteltu pitämään sisällään käyttäjäkohtaisia tietoja. Evästeet antavat Elektromasterille tietoa siitä, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivustoa.

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit asettaa web-selaimesi estämään ne. Huomaa, että useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti.

KUINKA ELEKTROMASTER SAATTAA LUOVUTTAA TAI SIIRTÄÄ HENKILÖTIETOJA?

Pääsääntöisesti Elektromaster ei luovuta tai siirrä henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Tietyissä olosuhteissa Elektromaster voi kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, kuten palveluntarjoajille tai asianomaisille viranomaisille. Jos henkilötiedot luovutetaan, Elektromaster on erikseen sopinut kanssasi näin tehtävästä tai tehnyt asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Yleisesti Elektromaster säilyttää henkilötiedot EU:n ja Euroopan talousalueen sisällä. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää tai saada käyttöön EU/ETA-alueen ulkopuolelta.

Jos henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, siirto suoritetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Elektromaster varmistaa riittävän tietosuojan tason käyttämällä EU:n komission vakiomuotoisia sopimuslausekkeita ja tarvittaessa täydentäviä suojatoimia.

KUINKA KAUAN ELEKTROMASTER SÄILYTTÄÄ HENKILÖTIETOJA?

Elektromaster säilyttää henkilötietojasi turvallisesti kuin mitä tahansa muuta luottamuksellista tietoa.

Kerättyjen henkilötietojen säilytysaika riippuu käsittelyn perusteesta ja tarkoituksesta. Henkilötietojen säilyttämistä voi myös koskea nimenomainen lakisääteinen vaatimus. Henkilötietoja ei säilytetä kauemmin kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusta varten.

MITKÄ OVAT TIETOSUOJA-OIKEUTESI?

Jokaisella rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus pääsyyn – Sinulla on oikeus pyytää Elektromasterilta kopioita käsitellyistä henkilötiedoistasi.
  • Oikeus oikaisuun – Sinulla on oikeus vaatia virheellisten henkilötietojen korjaamista ja puutteellisten henkilötietojen täydentämistä.
  • Oikeus poistoon – Sinulla on oikeus pyytää Elektromasteria poistamaan henkilötietosi tietyin edellytyksin.
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – Sinulla on oikeus pyytää Elektromasteria rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyin edellytyksin.
  • Oikeus tietojen siirrettävyyteen – Sinulla on oikeus saada sinulta saadut henkilötiedot strukturoituna, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja halutessasi siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.
  • Oikeus vastustaa – Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä Elektromasterin toimesta tietyin edellytyksin.

Jos uskot, että Elektromaster ei ole noudattanut toimintaansa koskevia soveltuvia tietosuojamääräyksiä, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto).

Jos sinulla on kysyttävää Elektromasterin tietosuojakäytännöstä tai haluat käyttää jotakin tietosuojaoikeuttasi, ota meihin yhteyttä osoitteessa info@elektromaster.fi.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22. huhtikuuta 2024.